सिदिङवा गाउँपालिका

१४ श्रावण २०७६, मंगलवार २२:५६

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)

सिदिङवा गाउँकमिटि ताप्लेजुङको विवरण

क.सं     नाम थर                                               ठेगाना                                   वार्ड                                      जिम्मेवारी
१   नन्दलाल गौतम                                         सिदिङवा                                वार्ड न. ४ साब्लाखु                  इन्चार्ज
२   कृष्ण कुमारी कडरीया                              सिदिङवा                               वार्ड नं ३ आङखोप                  सहइन्चार्ज
३   प्रेम सेलिङ                                                सिदिङवा                               वार्ड नं ३ आङखोप                  अध्यक्ष
४   मान ब. राइ                                               सिदिङवा                              वार्ड न. २ सादेवा                      सचिब
५   विजय चापागाइ                                         सिदिङवा                              वार्ड न. १ कलिखोला                सदस्य
६   सुसन वेघा                                                 सिदिङवा                              वार्ड न. १ कालीखोला               सदस्य
७   राजन खड्का                                           सिदिङवा                              वार्ड न. १ कलिखोला                 सदस्य
८   टइन्द्र चापागाइ                                         सिदिङवा                              वार्ड न.१ कालीखोला                 सदस्य
९   गोपाल वानिया                                         सिदिङवा                               वार्ड न. १ कलिखोला                 सदस्य
१०  धनराज राइ                                             सिदिङवा                             वार्ड न.१ कालीखोला                 सदस्य
११  कृष्ण पौडेल                                             सिदिङवा                              वार्ड न.. २ सादेवा                      सदस्य
१२  महेन्द्र राइ                                                सिदिङवा                             वार्ड न.२ सादेवा                        सदस्य
१३  कैलाश राइ                                              सिदिङवा                              वार्ड २ सादेवा                           सदस्य
१४  पुर्ण माङमु                                               सिदिङवा                              वार्ड न.२ सादेवा                        सदस्य
१५  सुसिल सेलिङ                                        सिदिङवा                               वार्ड न. २ सादेवा                      सदस्य
१६  मिन ब. राइ                                           सिदिङवा                                वार्ड न. ३ आङखोप                 सदस्य
१७  रत्न कडरिया                                         सिदिङवा                                वार्ड न. ३ आङखोप                  सदस्य
१८  इन्द्र देवान                                             सिदिङवा                                वार्ड न. ३ आङखोप                  सदस्य
१९   प्रदिप कडरिया                                     सिदिङवा                                वार्ड न. ३ आङखोप                  सदस्य
२०  टुकेन्द्र बुढाथोकी                                   सिदिङवा                                वार्ड न. ३ आङखोप                  सदस्य
२१  योगेन्द्र  कडरिया                                    सिदिङवा                                वार्ड न. ३ आङखोप                 सदस्य
२२  गोपाल गौतम                                         सिदिङवा                                वार्ड न.४ साब्लाखु                    सदस्य
२३  ज्ञानेन्द्र पन्दाक                                       सिदिङवा                                वार्ड न. ४ साब्लाखु                   सदस्य
२४  चन्द्रविर पन्दाक                                     सिदिङवा                                वार्ड. ४ साब्लाखु                      सदस्य
२५  बुदिप्रसाद वुढाथोकी                              सिदिङवा                                वार्ड न. ४ साब्लाखु                   सदस्य
२६  गोपाल गौतम                                        सिदिङवा                                 वार्ड न. ४ साब्लाखु                   सदस्य
२७  कमल गौतम                                         सिदिङवा                                 वार्ड न. ४ साब्लाखु                  सदस्य
२८  अकल ब. लिङदेन                                 सिदिङवा                                 वार्ड न. ४ साब्लाखु                   सदस्य
२९  डिल्लि पौडेल                                        सिदिङवा                                  वार्ड न. ४ साब्लाखु                  सदस्य
३०  निलकण्ठ निरौला                                 सिदिङवा                                  वार्ड न. ४ साब्लाखु                  सदस्य
३१   चन्द्र ब. राइ                                           सिदिङवा                                  वार्ड न. ५ लिम्बुदिन                सदस्य
३२  अग्नी श्रेष्ठ                                                सिदिङवा                                  वार्ड न. ५ लिम्बुदिन                 सदस्य
३३   जसविर लिम्बु                                       सिदिङवा                                  वार्ड न. ५ लिम्बुदिन                 सदस्य
३४   बुद्धि ब. राइ                                         सिदिङवा                                  वार्ड न. ५ लिम्बुदिन                  सदस्य
३५   कृष्ण कुमार श्रेष्ठ                                   सिदिङवा                                   वार्ड न. ५ लिम्बुदिन                 सदस्य
३६  भगवति इदिङगो                                   सिदिङवा                                   वार्ड न. ५ लिम्बुदिन                 सदस्य
३७  तिर्ज लिङदेन                                         सिदिङवा                                   वर्ड न. ६ मेहेले                        सदस्य
३८  रत्न लिङदेन                                            सिदिङवा                                  वार्ड न. ६ मेहेले                       सदस्य
३९  नरेन्द्र गौतम                                           सिदिङवा                                   वर्ड न. ६ मेहेले                        सदस्य
४०  रत्न राइ                                                  सिदिङवा                                    वार्ड न. ६ मेहेले                      सदस्य
४१  नविन राइ                                              सिदिङवा                                    वार्ड न. ६ मेहेले                       सदस्य
४२  लिलादेवि कडेल                                    सिदिङवा                                    वार्ड न. ६ मेहेले                       सदस्य
४३  लक्ष्मी चौहान                                         सिदिङवा                                    वार्ड न. ६ मेहेले                       सदस्य
४४   जयरुप खुदाङ                                     सिदिङवा                                    वार्ड न.७ सुरुङखिम               सदस्य
४५  सन्तोस राइ                                           सिदिङवा                                     वार्ड न.७ सुरुङखिम              सदस्य
४६  मोति ब. वानिया                                    सिदिङवा                                     वार्ड न.७ सुरुङखिम              सदस्य
४७  केलिन्द गुरुङ                                       सिदिङवा                                      वार्ड न.७ सुरुङखिम             सदस्य
४८  विदुर तिवारी                                         सिदिङवा                                      वार्ड न.७ सुरुङखिम             सदस्य
४९  याम वानिया                                          सिदिङवा                                     वार्ड नं १                                  सदस्य
५०   प्रेम वेघा                                                सिदिङवा                                     वार्ड नं १                                 सदस्य
५१  राज कुमार सिवाकोटि                            सिदिङवा                                    वार्ड नं १                                 सदस्य
५२  हर्कीमाया भण्डारी                                 सिदिङवा                                     वार्ड नं १                                 सदस्य
५३  चन्द्र कार्की                                             सिदिङवा                                     वार्ड नं २                                सदस्य
५४  नन्दराम सेलिङ                                     सिदिङवा                                     वार्ड नं २                                सदस्य
५५  हर्क ब. सेलिङ                                       सिदिङवा                                     वार्ड नं २                                सदस्य
५६  रन ब.राइ                                              सिदिङवा                                      वार्ड नं ३                               सदस्य
५७  सुमित्रा सेलिङ                                       सिदिङवा                                     वार्ड नं ३                               सदस्य
५८  जगत कडरिया                                       सिदिङवा                                     वार्ड नं ३                                सदस्य
५९  दिपकचन्द्र राइ                                       सिदिङवा                                     वार्ड नं ३                                सदस्य
६०  चन्द्र कुमार वराइलि                                सिदिङवा                                     वार्ड नं ३                               सदस्य
६१  दुर्गा प्र. कडरिया                                     सिदिङवा                                      वार्ड नं ३                               सदस्य
६२  मदन बराल                                            सिदिङवा                                       वार्ड नं ४                              सदस्य
६३  राम तामाङ                                            सिदिङवा                                       वार्ड नं ४                              सदस्य
६४   पर्शुराम दाहाल                                      सिदिङवा                                       वार्ड नं ४                              सदस्य
६५  हस्त ब. पौडेल                                        सिदिङवा                                       वार्ड नं ४                              सदस्य
६६   कृष्ण लकान्द्री                                       सिदिङवा                                       वार्ड नं ४                              सदस्य
६७  जगन्नाथ दाहाल                                     सिदिङवा                                       वार्ड नं ५                               सदस्य
६८  जय प्रकाश राइ                                     सिदिङवा                                       वार्ड नं ५                                सदस्य
६९  गौरिमान इदिङगो                                 सिदिङवा                                       वार्ड नं ५                                सदस्य
७०  लोक ब. इदिङगो                                  सिदिङवा                                       वार्ड नं ५                                सदस्य
७१   छवि चौहान                                          सिदिङवा                                       वार्ड नं ७                                सदस्य
७२   किरण लिङदेन                                    सिदिङवा                                        वार्ड नं ७                               सदस्य
७३  प्रेम घिमिरे                                             सिदिङवा                                        वार्ड नं ७                               सदस्य
७४  भिम वानिया                                         सिदिङवा                                         वार्ड नं ७                              सदस्य
७५  मिलन खुदाङ                                       सिदिङवा                                         वार्ड नं ८                               सदस्य
७६  देउ कुमार राइ                                      सिदिङवा                                         वार्ड नं ८                               सदस्य
७७  हेम कुमारी श्रेष्ठ                                     सिदिङवा                                          वार्ड नं ८                              सदस्य