सिरीजङघा गाउँपालिका

१४ श्रावण २०७६, मंगलवार २२:५८

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) 

सिरीजङघा गाउँकमिटि ताप्लेजुङको विवरण

क.सं           नाम थर                        ठेगाना                          वार्ड                                  जिम्मेवारी
१   अनन्त ब. सावा                            सिरीजङघा                      वार्ड न. –१ सिनाम                इन्चार्ज
२   मदन कृष्ण दाहाल                      सिरीजङघा                      वार्ड न. ३ सिकैचा                 सहइन्चार्ज
३   तेज समसेर भट्टराइ                      सिरीजङघा                     वार्ड न. ४ तेल्लोक                अध्यक्ष
४   सन्तोस चाम्लीङ                          सिरीजङघा                       वार्ड न. ३ सिकैचा                 सचिब
५   उमिला थेबे                                  सिरीजङघा                      वार्ड न. –१  सिनाम              सदस्य
६   मेदनी प्र. अधिकारी                      सिरीजङघा                      वार्ड न. –१ सिनाम               सदस्य
७   सुन्दर थेबे                                    सिरीजङघा                      सिनाम                                सदस्य
८   सन्तोस प्रसाइ                              सिरीजङघा                         सिनाम                                सदस्य
९    चन्द्र बिक्रम थेबे                          सिरीजङघा                         सिनाम                                सदस्य
१०   सोम बिष्ट                                  सिरीजङघा                         आम्बेगुदिन                          सदस्य
११   असिम कुबर                              सिरीजङघा                        आम्बेगुदिन                          सदस्य
१२   जस ब. थेबे                                सिरीजङघा                         आम्बेगुदिन                          सदस्य
१३    श्रीप्रसाद विष्ट                            सिरीजङघा                      आम्बेगुदिन                          सदस्य
१४    रक्की थेबे                                सिरीजङघा                          आम्बेगुदिन                          सदस्य
१५   चतुरमान राइ                            सिरीजङघा                          आम्बेगुदिन                          सदस्य
१६    लक्ष्मी प्रसाद अधिकारी            सिरीजङघा                          सिकैचा                               सदस्य
१७    कोमल अधिकारी                    सिरीजङघा                          सिकैचा                               सदस्य
१८    भक्तराज घिमिरे                      सिरीजङघा                            सिकैचा                              सदस्य
१९   तृप्तीनिधि पनेरु                        सिरीजङघा                            सिकैचा                               सदस्य
२०   शान्तीला यवागु                        सिरीजङघा                             सिकैचा                              सदस्य
२१    छत्र बोखिम                              सिरीजङघा                            सिकैचा                              सदस्य
२२    दुर्गा प्र. अधिकारी                     सिरीजङघा                            तेल्लोक                              सदस्य
२३   अग्नीराज थेबे                             सिरीजङघा                            तेल्लोक                             सदस्य
२४   उत्तर कुमार परा                        सिरीजङघा                           तेल्लोक                              सदस्य
२५    भक्त भट्टराइ                            सिरीजङघा                           तेल्लोक                              सदस्य
२६     भुर्व भट्टराइ                              सिरीजङघा                          तेल्लोक                               सदस्य
२७   रोसन लिम्बु                                सिरीजङघा                           पेदाङ                                सदस्य
२८   भीम परा                                    सिरीजङघा                           पेदाङ                                 सदस्य
२९   ठगेन्द्र थुङगिम                          सिरीजङघा                            पेदाङ                                सदस्य
३०  भगि तबेबुङ                                सिरीजङघा                           पेदाङ                                 सदस्य
३१   भुपाल भण्डारी                            सिरीजङघा                            पेदाङ                                सदस्य
३२   देउ कुमार ताङजम                    सिरीजङघा                            खेबाङ                                 सदस्य
३३   सान ब. लिम्बु                              सिरीजङघा                             खेबाङ                                 सदस्य
३४   लिलादेवि दाहाल                        सिरीजङघा                            खेबाङ                                 सदस्य
३५   मान ब. सेन्चुरी                           सिरीजङघा                             खेबाङ                                 सदस्य
३६    नेत्र अधिकारी                           सिरीजङघा                             खेबाङ                                  सदस्य
३७    हेमराज दाहाल                          सिरीजङघा                              खेबाङ                                  सदस्य
३८     हस्तीका केदेम                          सिरीजङघा                             खेबाङ                                   सदस्य
३९    सुर्य तामाङ                                सिरीजङघा                           खेबाङ                                   सदस्य
४०    टिका माबो                                सिरीजङघा                            मामाङखे                               सदस्य
४१    लक्ष्मी माबो                                सिरीजङघा                            मामाङखे                               सदस्य
४२   कृष्ण माबो                                  सिरीजङघा                              मामाङखे                              सदस्य
४३   गजेन्द्र भट्टराइ                            सिरीजङघा                             मामाङखे                              सदस्य
४४   देउमान भोटे                              सिरीजङघा                            याम्फुदिन                              सदस्य
४५    दुर्गा राइ                                    सिरीजङघा                             याम्फुदिन                              सदस्य
४६    अमर राइ                                  सिरीजङघा                            याम्फुदिन                               सदस्य
४७     मन कुमारी राइ                        सिरीजङघा                            याम्फुदिन                               सदस्य
४८    राम कुमारी राइ                        सिरीजङघा                             याम्फुदिन                               सदस्य
४९   रामजी अधिकारी                       सिरीजङघा                           वार्ड नं १                                   सदस्य
५०    जीत ब. बुडाथोकी                      सिरीजङघा                           वार्ड नं १                                  सदस्य
५१    सुरेन्द्र थेबे                                   सिरीजङघा                             वार्ड नं १                                  सदस्य
५२   हेमराज थेबे                                 सिरीजङघा                              वार्ड नं २                                 सदस्य
५३   लक्षीमाया भट्टराइ                        सिरीजङघा                             वार्ड नं २                                 सदस्य
५४   राम धतानी                                 सिरीजङघा                             वार्ड नं २                                 सदस्य
५५    सितादाहाल                                सिरीजङघा                            वार्ड नं ३                                 सदस्य
५६    अम्बि   सावादेन                        सिरीजङघा                             वार्ड नं ३                                  सदस्य
५७    लाल ब. लक्सम                         सिरिजङगा                             वार्ड नं ३                                   सदस्य
५८   रुपदास भट्टराइ                          सिरीजङघा                            वार्ड नं ४                                   सदस्य
५९   प्रकाश पौडेल                             सिरिजङगा                             वार्ड नं ४                                   सदस्य
६०   सुवास पौडेल                              सिरीजङघा                            वार्ड नं ४                                   सदस्य
६१   यामनाथ खड्का                         सिरीजङघा                            वार्ड नं ४                                   सदस्य
६२    शिव कुमार भट्टराइ                    सिरीजङघा                            वाड नं ४                                  सदस्य
६३    टिकादेवी भट्टराइ                        सिरीजङघा                           वार्ड नं ४                                  सदस्य
६४    याम भण्डारी                              सिरीजङघा                            वार्ड नं ५                                   सदस्य
६५    भोला भट्टराइ                              सिरीजङघा                             वार्ड नं ५                                  सदस्य
६६    कुल ब. भण्डारी                          सिरीजङघा                              वार्ड नं ५                                 सदस्य
६७    राज कुमार लिम्बु                        सिरीजङघा                            वार्ड नं ५                                  सदस्य
६८     कविता गौतम                            सिरीजङघा                               वार्ड नं ५                                 सदस्य
६९    ज्ञानु ताम्लीङ                              सिरीजङघा                              वार्ड नं ७                                   सदस्य
७०    रस्मी आचार्य                                सिरीजङघा                            वार्ड नं ७                                    सदस्य
७१    वुदिमाया ताम्लिङ                        सिरीजङघा                             वार्ड नं ७                                    सदस्य
७२   तेजेन्द्र सापकोटा                            सिरीजङघा                            वार्ड नं ७                                    सदस्य
७३   चित्र माबो                                      सिरीजङघा                            वार्ड नं ६                                     सदस्य
७४   धन ब. माबो                                सिरीजङघा                              वार्ड नं ६                                   सदस्य
७५   चन्द्रकला भट्टराइ                          सिरीजङघा                             वार्ड नं ६                                   सदस्य
७६   सन्तोस राइ                                  सिरीजङघा                              वार्ड नं ८                                   सदस्य
७७   दावाछिरिङ शेर्पा                          सिरीजङघा                             वार्ड नं ८                                   सदस्य