मेरिङदेन गाउँपालिका

१४ श्रावण २०७६, मंगलवार २२:५३

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)

मेरिङदेन गाउँकमिटि ताप्लजुङको विवरण

सि.नं.   नाम थर                            ठेगाना                      वार्ड                                    जिम्मेवारी
१   मंगल सि केदेम                         मेरिङदेन                   वार्ड नं –५ थुकिमा                    इन्चार्ज
२   दावाछिरिङ शेर्पा                      मेरिङदेन                   वार्ड नं –१ थिङलाबु                  सह इन्चार्ज
३   नेत्र नेपाली                                मेरिङदेन                   वार्ड नं ६ नाल्बु                         अध्यक्ष
४   देउप्रसाद लिम्बु                        मेरिङदेन                   वार्ड नं ६ नाल्बु                          सचिब
५   गणेश एभेङ                             मेरिङदेन                   वार्ड नं १ थिङलाबु                     सदस्य
६   लाक्पा तेम्बा शेर्पा                     मेरिङदेन                   वार्ड नं १ थिङलाबु                    सदस्य
७   कमाङसि लिम्बु                       मेरिङदेन                   वार्ड नं १ थिङलाबु                    सदस्य
८   सचिन चोङवाङ                       मेरिङदेन                   वार्ड नं १ थिङलाबु                    सदस्य
९   सुरेन्द्र ओख्राबु                          मेरिङदेन                   वार्ड नं १ थिङलाबु                     सदस्य
१०  पुस्पा थाङदेन                          मेरिङदेन                   वार्ड नं १ थिङलाबु                    सदस्य
११   दुर्गाहाङ चोङबाङ                 मेरिङदेन                    वार्ड नं २ सान्थाक्रा                   सदस्य
१२   केदार चोङवाङ                     मेरिङदेन                    वार्ड नं २ सान्थाक्रा                  सदस्य
१३   बोधुमान वि क                        मेरिङदेन                    वार्ड नं २ सान्थाक्रा                  सदस्य
१४   विष्णुमायाँ नाल्बु                     मेरिङदेन                    वार्ड नं २ सान्थाक्रा                  सदस्य
१५   राम चोङवाङ                        मेरिङदेन                    वार्ड नं २ सान्थाक्रा                  सदस्य
१६   विर ब. नाल्बु                          मेरिङदेन                    वार्ड नं २ सान्थाक्रा                  सदस्य
१७   ठाकुर सिं केदेम                     मेरिङदेन                    वार्ड नं २ सान्थाक्रा                   सदस्य
१८   पासाङ शेर्पा                           मेरिङदेन                     वार्ड नं २ सान्थाक्रा                  सदस्य
१९   नन्द चोङवाङ                         मेरिङदेन                     वार्ड नं २ सान्थाक्रा                  सदस्य
२०   गणेश केदेम                            मेरिङदेन                      वार्ड नं ३ खाम्लुङ                   सदस्य
२१    गणेश भण्डारी                        मेरिङदेन                      वार्ड नं ३ खाम्लुङ                   सदस्य
२२   पुर्ण सिं केदेम                          मेरिङदेन                      वार्ड नं ३ खाम्लुङ                   सदस्य
२३   गौमाया लिम्बु                           मेरिङदेन                      वार्ड नं ३ खाम्लुङ                   सदस्य
२४   दिलमाया नेपाली                      मेरिङदेन                      वार्ड नं ३ खाम्लुङ                   सदस्य
२५   डिल्ली न्यौपाने                          मेरिङदेन                      वार्ड नं ३ खाम्लुङ                   सदस्य
२६    सुकमान केदेम                        मेरिङदेन                      वार्ड नं ३ खाम्लुङ                   सदस्य
२७   गजेन्द्र नाल्बु                             मेरिङदेन                      वार्ड नं ३ खाम्लुङ                   सदस्य
२८   कर्मशमसेर हाङगाम                मेरिङदेन                      वार्ड नं ४ लिङतेप                   सदस्य
२९   इन्द्र कुमार हाङगाम                मेरिङदेन                      वार्ड नं ४ लिङतेप                   सदस्य
३०   टिकमाया चोङवाङ                 मेरिङदेन                      वार्ड नं ४ लिङतेप                   सदस्य
३१   दोर्ची शेर्पा                                मेरिङदेन                      वार्ड नं ४ लिङतेप                   सदस्य
३२   राजन लवाँ                               मेरिङदेन                      वार्ड नं ४ लिङतेप                   सदस्य
३३   सञ्ज लवाँ                                  मेरिङदेन                      वार्ड नं ४ लिङतेप                   सदस्य
३४   प्रताप नाल्बु                              मेरिङदेन                       वार्ड नं ५ थुकिमा                    सदस्य
३५   टिकामाया लवाँ                         मेरिङदेन                       वार्ड नं ५ थुकिमा                    सदस्य
३६   देवमान केदेम                           मेरिङदेन                       वार्ड नं ५ थुकिमा                    सदस्य
३७   नानी ब. केदेम                          मेरिङदेन                       वार्ड नं ५ थुकिमा                    सदस्य
३८   याम शेर्पा                                  मेरिङदेन                       वार्ड नं ५ थुकिमा                    सदस्य
३९   बिजय चोङवाङ                        मेरिङदेन                       वार्ड नं ५ थुकिमा                    सदस्य
४०    खड्ग केदेम                             मेरिङदेन                       वार्ड नं ५ थुकिमा                    सदस्य
४१    मन कुमार शेर्पा                        मेरिङदेन                       वार्ड नं ५ थुकिमा                    सदस्य
४२    ठाकुर सिं नाल्बु                        मेरिङदेन                       वार्ड नं –६ नाल्बु                    सदस्य
४३    उदय तुम्बाहाङफे                    मेरिङदेन                       वार्ड नं –६ नाल्बु                    सदस्य
४४   लोकमणी केदेम                        मेरिङदेन                       वार्ड नं –६ नाल्बु                    सदस्य
४५    सूर्य वराइलि                             मेरिङदेन                       वार्ड नं –६ नाल्बु                    सदस्य
४६   कल्पना केदेम                           मेरिङदेन                       वार्ड नं –६ नाल्बु                    सदस्य
४७   डम्बर बि क                              मेरिङदेन                       वार्ड नं –६ नाल्बु                    सदस्य
४८   नरेन्द्र कुमार तुम्बाहाङफे          मेरिङदेन                       वार्ड नं –६ नाल्बु                    सदस्य
४९    भिम केदेम                               मेरिङदेन                        वार्ड नं २                               सदस्य
५०   अनिता मादेन                             मेरिङदेन                       वार्ड नं ५                               सदस्य
५१    विवेक लिम्बु                              मेरिङदेन                       वार्ड न. २                               सदस्य
५२    सुजन सामेखाम                         मेरिङदेन                       वार्ड नं ३                                सदस्य
५३     समयाङ शेर्पा                           मेरिङदेन                       वार्ड नं २                               सदस्य
५४    गजेन्द्र एभेङ                             मेरिङदेन                        वार्ड नं १                               सदस्य
५५    तेन्जिङ शेर्पा                             मेरिङदेन                        वार्ड नं ५                              सदस्य
५६   देउमान ओख्राबु                         मेरिङदेन                       वार्ड नं १                               सदस्य
५७   अमृता मगर शेर्पा                       मेरिङदेन                        वार्ड नं २                              सदस्य
५८   नैन ब. लिम्बु                               मेरिङदेन                        वार्ड नं २                              सदस्य
५९    केवि लिम्बु                                 मेरिङदेन                        वार्ड नं २                              सदस्य
६०   आइतहाङ तुम्हाङफे                  मेरिङदेन                         वार्ड नं ६                             सदस्य
६१    सुवाश नाल्बु                               मेरिङदेन                         वार्ड न. ३                           सदस्य
६२    सन्तोस शेर्पा                              मेरिङदेन                          वार्ड न २                            सदस्य
६३   घनश्याम खरेल                           मेरिङदेन                         वार्ड न. ३                            सदस्य
६४    संगिता केदेम                             मेरिङदेन                         वार्ड नं ५                            सदस्य
६५    राकेश लिम्बु                              मेरिङदेन                         वार्ड न. ३                           सदस्य
६६    मन कुमार शेर्पा                         मेरिङदेन                          वार्ड नं २                            सदस्य
६७    सोमि शेर्पा                                 मेरिङदेन                          वार्ड नं १                             सदस्य
६८   अटल शेर्पा                                 मेरिङदेन                           वार्ड नं                                सदस्य
६९    दिनेस सेर्पा                                मेरिङदेन                           वार्ड नं ६                            सदस्य
७०   प्रकास नाल्बो                              मेरिङदेन                           वार्ड नं ६                           सदस्य
७१    सोनाम सेर्पा                                मेरिङदेन                           वार्ड नं २                           सदस्य
७२   पासाङ सेर्पा                                मेरिङदेन                           वार्ड नं ३                           सदस्य
७३   बिकास नाल्बो                              मेरिङदेन                           वार्ड नं ६                          सदस्य
७४   सगंम मादेन                                 मेरिङदेन                           वार्ड नं ५                           सदस्य
७५   पेम्बा सेर्पा                                    मेरिङदेन                            वार्ड नं                              सदस्य
७६   गोबिन्द नाल्बु                               मेरिङदेन                           वार्ड नं ३                            सदस्य
७७    फिपराज तुम्बाहाङफे                 मेरिङदेन                            वार्ड नं ६                           सदस्य