फक्ताङलुङ गाउँपालिका

१४ श्रावण २०७६, मंगलवार २२:५२

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)

फक्ताङलुङ गाउँकमिटि ताप्लेजुङको विवरण

क.सं    नाम थर                      ठेगाना                          वार्ड                                जिम्मेवारी
१   सरोज एभेङ                        फक्ताङलुङ                    वार्ड न. ४ इखाबु                 इन्चार्ज
२   मान ब. कार्की                      फक्ताङलुङ                   वार्ड न. १                            सहइन्चार्ज
३   दिल कुमार लिम्बु ”फुङसा”  फक्ताङलुङ                   वार्ड न. १                            अध्यक्ष
४   मिलन सावादेन                     फक्ताङलुङ                   वार्ड न. १                            सचिब
५    पदम ब. लिम्बु                     फक्ताङलुङ                    वार्ड न. १                            सदस्य
६   चन्द्र सावादेन                       फक्ताङलुङ                     वार्ड न. १                            सदस्य
७   मिलन शेर्पा                          फक्ताङलुङ                     वार्ड न. १                            सदस्य
८   छबिलाल लिम्बु                     फक्ताङलुङ                     वार्ड न. १                           सदस्य
९   योगनाथ लिम्बु कृष्ण              फक्ताङलुङ                    वार्ड न. १                            सदस्य
१०   फुलमाया लिम्बु                   फक्ताङलुङ                     वार्ड न. १                            सदस्य
११    भक्तअन्छङबो                   फक्ताङलुङ                     वार्ड न. २                            सदस्य
१२   हर्क सि. पराजुली                फक्ताङलुङ                      वार्ड न. २                           सदस्य
१३   जगन पौडेल                       फक्ताङलुङ                      वार्ड न. २                           सदस्य
१४   भिम अन्छङबो                   फक्ताङलुङ                      वार्ड न. २                           सदस्य
१५  राम नन्द काम्बाङ               फक्ताङलुङ                       वार्ड न. २                          सदस्य
१६   योगेन अन्छङबो                 फक्ताङलुङ                       वार्ड न. २                          सदस्य
१७   प्रकास इवासम                  फक्ताङलुङ                        वार्ड न. २                         सदस्य
१८   लाक्पा शेर्पा                        फक्ताङलुङ                        वार्ड न. २                         सदस्य
१९    कुलमणि दाहाल                फक्ताङलुङ                         वार्ड न. ३ लिङखिम         सदस्य
२०    भिम प्रशाद लिम्बु              फक्ताङलुङ                         वार्ड न. ३ लिङखिम         सदस्य
२१   डम्बर ब. लिम्बु                   फक्ताङलुङ                         वार्ड न. ३ लिङखिम         सदस्य
२२    बिरेन्द्र दाहाल                    फक्ताङलुङ                         वार्ड न. ३ लिङखिम         सदस्य
२३   चिरेन्द्र कु. लिम्बु                  फक्ताङलुङ                         वार्ड न. ३ लिङखिम         सदस्य
२४   बलराम लिम्बु                     फक्ताङलुङ                         वार्ड न. ३ लिङखिम         सदस्य
२५   जोन माबोहाङ                    फक्ताङलुङ                         वार्ड न. ४ इखाबु              सदस्य
२६    रुद्रबिर लाबुङ                   फक्ताङलुङ                         वार्ड न. ४ इखाबु              सदस्य
२७   सुरेन्द्र माबोहाङ                  फक्ताङलुङ                         वार्ड न. ४ इखाबु              सदस्य
२८    प्रदिप माबोहाङ(ए)             फक्ताङलुङ                         वार्ड न. ४ इखाबु              सदस्य
२९   प्रबिण एभेङ                         फक्ताङलुङ                         वार्ड न. ४ इखाबु              सदस्य
३०   सन्तोस राई                           फक्ताङलुङ                         वार्ड न. ४ इखाबु              सदस्य
३१   छवि गुरुङ                            फक्ताङलुङ                         वार्ड न. ४ इखाबु              सदस्य
३२   प्रदिप माबोहाङ. बि              फक्ताङलुङ                         वार्ड न. ४ इखाबु              सदस्य
३३   देउ कुमार लिम्बु                   फक्ताङलुङ                          वार्ड नं –५  तापेथोक       सदस्य
३४   जीवन लिम्बु                         फक्ताङलुङ                          वार्ड नं –५  तापेथोक       सदस्य
३५   सञ्चमायाँ राइ                       फक्ताङलुङ                          वार्ड नं –५  तापेथोक       सदस्य
३६   रोजन लिम्बु                         फक्ताङलुङ                          वार्ड नं –५  तापेथोक       सदस्य
३७   सर्ण कुमार हेल्लोक              फक्ताङलुङ                          वार्ड नं –५  तापेथोक       सदस्य
३८    डम्बर राइ                          फक्ताङलुङ                            वार्ड नं –५  तापेथोक       सदस्य
३९    पन्चबिर माबोहाङ               फक्ताङलुङ                            इखाबु –४                      सदस्य
४०    वालकृष्ण ताप्मादेन             फक्ताङलुङ                             वार्ड नं ५ तापेथोक         सदस्य
४१   चुनहाङ लिम्बु                     फक्ताङलुङ                              वार्ड नं ६ लेलेप              सदस्य
४२   चन्द्र शेर्पा                            फक्ताङलुङ                              वार्ड नं ६ लेलेप             सदस्य
४३    पे्रम शेर्पा                           फक्ताङलुङ                             वार्ड नं ६ लेलेप              सदस्य
४४    राम कुमार लिम्बु                फक्ताङलुङ                              वार्ड नं ६ लेलेप              सदस्य
४५   भगिमान लिम्बु                    फक्ताङलुङ                               वार्ड नं ६ लेलेप              सदस्य
४६   अम्बर लिम्बु                       फक्ताङलुङ                               वार्ड नं ६ लेलेप               सदस्य
४७    जितेन्द्र मावोहाङ              फक्ताङलुङ                               वार्ड नं ६ लेलेप                सदस्य
४८    छेतेन शेर्पा                        फक्ताङलुङ                              वार्ड नं ७ ओ.चु. गो            सदस्य
४९    विध्या प्रसाद खड्का         फक्ताङलुङ                              वार्ड न. १                          सदस्य
५०    देउ प्रसाद सावादेन           फक्ताङलुङ                              वार्ड न. १                          सदस्य
५१     प्रदिप सावादेन                 फक्ताङलुङ                               वार्ड न. १                          सदस्य
५२     स्याङबु शेर्पा                    फक्ताङलुङ                               वार्ड न. १                          सदस्य
५३   दुर्गा सापकोटा                   फक्ताङलुङ                               वार्ड न. १                          सदस्य
५४    डम्बर ब. कार्की               फक्ताङलुङ                                वार्ड न. २                         सदस्य
५५    छत्र ब. मावोहाङ              फक्ताङलुङ                               वार्ड न. २                         सदस्य
५६    पदम तामाङ                   फक्ताङलुङ                                वार्ड न. २                         सदस्य
५७   पेम्बा शेर्पा                        फक्ताङलुङ                                वार्ड न. २                         सदस्य
५८    तिल प्र. साम्रा                  फक्ताङलुङ                                 वार्ड न. २                         सदस्य
५९    पुष्पकमल सकेन्हाङ       फक्ताङलुङ                                 वार्ड न. २                         सदस्य
६०   कृष्ण अन्छङवो                फक्ताङलुङ                                 वार्ड न. २                         सदस्य
६१    डिवि राइ                        फक्ताङलुङ                                  वार्ड न.३                          सदस्य
६२   हर्क हाङ लाबुङ              फक्ताङलुङ                                  वार्ड न.४                         सदस्य
६३   बुद्ध कम्बाङ                    फक्ताङलुङ                                 वार्ड न.४                          सदस्य
६४    रण ब. माबोहाङ             फक्ताङलुङ                                 वार्ड न.४                          सदस्य
६५   अमर सिं माबोहाङ           फक्ताङलुङ                                वार्ड न.४                          सदस्य
६६   मिन ब. लाबुङ                 फक्ताङलुङ                                वार्ड न.४                           सदस्य
६७    सुक ब. लिम्बु                  फक्ताङलुङ                                वार्ड न.४                           सदस्य
६८    दिपेन्द्र लिम्बु                    फक्ताङलुङ                                वार्ड न.५                           सदस्य
६९    सन्त फेम्बु                        फक्ताङलुङ                               वार्ड न. ६                           सदस्य
७०   छेतेन शेर्पा                        फक्ताङलुङ                                वार्ड न. ६                          सदस्य
७१   निमा नावा शेर्पा                 फक्ताङलुङ                                वार्ड न. ६                          सदस्य
७२   विवस केदेम                     फक्ताङलुङ                                वार्ड न. ६                          सदस्य
७३   अविसेक केदेम                फक्ताङलुङ                                 वार्ड न. ६                         सदस्य
७४    गणेश केदेम                    फक्ताङलुङ                                 वार्ड न. ६                        सदस्य
७५    कुल ब. राइ                     फक्ताङलुङ                                वार्ड न. ६                         सदस्य
७६     कुसल फेम्बु                   फक्ताङलुङ                                 वार्ड न. ६                        सदस्य