आठराई त्रिवेणी गा.पा.

१४ श्रावण २०७६, मंगलवार २२:५१

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)

आठराई त्रिवेणी गाउँकमिटि ताप्लेजुङको विवरण

सि.नं.        नाम थर                     ठेगाना                                    वार्ड                           जिम्मेवारी
१      कृष्ण सुबेदी                        आठराई त्रिबेणी                              फुलवारी                     इन्चार्ज
२      सूर्य आङबोहाङ                आठराई त्रिबेणी                              चागे –५                     स–इन्चार्ज
३      मणि सेम्बु                           आठराई त्रिबेणी                              हाङपाङ –४             अध्यक्ष
४      दिपेन पोमु (दिपेन्द्र)            आठराइ त्रिबेणी                              निघुरादिन १               सचिब
५      रामचन्द्र पोमु                      आठराई त्रिबेणी                              निघुरादिन –१             सदस्य
६      दिनेश पोमु                         आठराई त्रिबेणी                              निघुरादिन १               सदस्य
७      बद्री उप्रेती                          आठराई त्रिबेणी                              निघुरादिन –१            सदस्य
८      कर्ण ब. थलङ                     आठराई त्रिबेणी                              निघुरादिन १               सदस्य
९      श्याम खवास                       आठराई त्रिबेणी                              निघुरादिन –१             सदस्य
१०     मान ब. पोमु                       आठराई त्रिबेणी                               निघुरादिन १               सदस्य
११     मणिशंकर पोमु                   आठराई त्रिबेणी                               निघुरादिन –१            सदस्य
१२     दिपेन्द्र पोमु                         आठराई त्रिबेणी                               निघुरादिन १              सदस्य
१३     टिकाराम गुरुङ                  आठराई त्रिबेणी                               निघुरादिन –१            सदस्य
१४     बुदिमान पोमु                      आठराई त्रिबेणी                               निघुरादिन १               सदस्य
१५     रोशन शेर्पा                         आठराई त्रिबेणी                                निघुरादिन –१            सदस्य
१६     टेक ब. श्रेष्ठ                         आठराई त्रिबेणी                                वार्ड न.–२ फुलवारी   सदस्य
१७     पदमजङ सेन्दाङ               आठराई त्रिबेणी                                वार्ड न. २ फुलबारी     सदस्य
१८     धनमायाँ पौडेल                   आठराई त्रिबेणी                                वार्ड न.–२ फुलवारी    सदस्य
१९     शंकर भट्टराइ                     आठराई त्रिबेणी                                 वार्ड न. २ फुलबारी      सदस्य
२०     मञ्जु भट्टराइ                      आठराई त्रिबेणी                                वार्ड न.–२ फुलवारी     सदस्य
२१      वीर ब. गुरुङ                     आठराई त्रिबेणी                                 वार्ड न. २ फुलबारी      सदस्य
२२      पुण्य प्र. न्यौपाने                 आठराई त्रिबेणी                                 वार्ड न.–२ फुलवारी     सदस्य
२३      दोमनाथ घिमिरे                 आठराई त्रिबेणी                                  वार्ड न. २ फुलबारी      सदस्य
२४     कविता सेन्दाङ                  आठराई त्रिबेणी                                  वार्ड न.–२ फुलवारी     सदस्य
२५     गोविन्द विमलि                   आठराई त्रिबेणी                                 वार्ड न. २ फुलबारी        सदस्य
२६     देवि खरेल                          आठराई त्रिबेणी                                 वार्ड नं –३ हाङपाङ      सदस्य
२७    गंगा याक्सो                         आठराई त्रिबेणी                                  वार्ड न.३ हाङपाङ        सदस्य
२८     सरला नेपाली                     आठराई त्रिबेणी                                  वार्ड नं –३ हाङपाङ      सदस्य
२९     मकरजङ सेम्बु                  आठराई त्रिबेणी                                  वार्ड न.३ हाङपाङ         सदस्य
३०     चन्द्रविर हाङवाङ              आठराई त्रिबेणी                                  वार्ड नं –३ हाङपाङ        सदस्य
३१     सन्तोस वराइलि                  आठराई त्रिबेणी                                  वार्ड न.३ हाङपाङ          सदस्य
३२     बदम ब. गुरुङ                   आठराई त्रिबेणी                                  वार्ड नं –३ हाङपाङ        सदस्य
३३     हर्क याक्सो                         आठराई त्रिबेणी                                  वार्ड न.३  हाङपाङ         सदस्य
३४     युवराज श्रेष्ठ                        आठराई त्रिबेणी                                  वार्ड नं –३ हाङपाङ        सदस्य
३५     सूर्यमान याक्सो                   आठराई त्रिबेणी                                  वार्ड न.३ हाङपाङ          सदस्य
३६     पार्वता याक्सो                     आठराई त्रिबेणी                                   वार्ड नं –३ हाङपाङ       सदस्य
३७     गोपाल प्रसांइ                     आठराई त्रिबेणी                                   वार्ड न.–४ चाँगे              सदस्य
३८     गौरीमाया लिम्बु                  आठराई त्रिबेणी                                   वार्ड न. ४ चाँगे                सदस्य
३९     डम्बर आङबुहाङ              आठराई त्रिबेणी                                   वार्ड न.–४ चाँगे              सदस्य
४०      खगोन्द्र सावाँ                     आठराई त्रिबेणी                                   वार्ड न. ४ चाँगे                सदस्य
४१      अम्विका अङबुहाङ          आठराई त्रिबेणी                                   वार्ड न.–४ चाँगे              सदस्य
४२     नारायण आङबुहाङ          आठराई त्रिबेणी                                   वार्ड न. ४ चाँगे                सदस्य
४३     आइन्द्रहाङ आङवुहाङ      आठराई त्रिबेणी                                  वार्ड न.–४ चाँगे              सदस्य
४४     पर्शु गौतम                          आठराई त्रिबेणी                                  वार्ड नं–५ चाँगे               सदस्य
४५    आइतराज आङवुहाङ         आठराई त्रिबेणी                                  वार्ड न.५ चाँगे                सदस्य
४६     प्रेम मगर                            आठराई त्रिबेणी                                   वार्ड नं–५ चाँगे              सदस्य
४७     मित्रलाल कडेल                  आठराई त्रिबेणी                                   वार्ड न.५ चाँगे               सदस्य
४८     सुर्य प्रकाश आङवुहाङ       आठराई त्रिबेणी                                   वार्ड नं–५ चाँगे             सदस्य
४९     मान ब. थलङ                     आठराई त्रिबेणी                                   वार्ड न.–१                    सदस्य
५०     गोमा चुडाल                        आठराई त्रिबेणी                                   वार्ड न.–१                    सदस्य
५१     लोकेन्द्र पयाङगो                 आठराई त्रिबेणी                                   वार्ड न.–१                    सदस्य
५२     भिम सेन्दाङ                       आठराई त्रिबेणी                                   वार्ड न–२.फुलवारी       सदस्य
५३     लक्ष्मी चुडाल                       आठराई त्रिबेणी                                   वार्ड न–२.फुलवारी       सदस्य
५४     करुणा ओली                      आठराई त्रिबेणी                                   वार्ड न–२.फुलवारी       सदस्य
५५      योगोन्द्र दाहाल                   आठराई त्रिबेणी                                   वार्ड न–२.फुलवारी       सदस्य
५६      बिजय गौतम                      आठराई त्रिबेणी                                   वार्ड न–२.फुलवारी       सदस्य
५७      सन्जोग सवेहाङ                 आठराई त्रिबेणी                                   वार्ड न.–३ हाङपाङ      सदस्य
५८       विमल फेयोङ                   आठराई त्रिबेणी                                    वार्ड न.३ हाङपाङ        सदस्य
५९      खगेन्द्र गुरुङ                     आठराई त्रिबेणी                                     वार्ड न.–३ हाङपाङ     सदस्य
६०       दिल कुमार साँवा               आठराई त्रिबेणी                                     वार्ड न.३ हाङपाङ       सदस्य
६१       ज्ञानु आङवुहाङ                आठराई त्रिबेणी                                     वार्ड न.–३ हाङपाङ     सदस्य
६२      भक्ती नेपाली                      आठराई त्रिबेणी                                     वार्ड न.३ हाङपाङ       सदस्य
६३      दिपेन सेम्बु                         आठराई त्रिबेणी                                     वार्ड न.–३ हाङपाङ     सदस्य
६४     उपेन्द्र याक्सो                       आठराई त्रिबेणी                                     वार्ड न.३ हाङपाङ       सदस्य
६५     विमला गुरुङ                       आठराई त्रिबेणी                                     वार्ड न.–३ हाङपाङ     सदस्य
६६     चन्द्रकला याक्सो                   आठराई त्रिबेणी                                     वार्ड न.३ हाङपाङ       सदस्य
६७     नगेन्द्र आङवुहाङ                आठराई त्रिबेणी                                     वार्ड न. –४ चाँगे          सदस्य
६८     खगेन्द्र आङवुहाङ                आठराई त्रिबेणी                                     वार्ड न. –४ चाँगे          सदस्य
६९     राज कुमार आङबोहाङ        आठराई त्रिबेणी                                      वार्ड न. –४ चाँगे         सदस्य
७०    गणेश सावाँ                           आठराई त्रिबेणी                                       वार्ड न. –४ चाँगे         सदस्य
७१    ललित राइ                             आठराई त्रिबेणी                                       वार्ड न. –५ चाँगे         सदस्य
७२    केशव अङवुहाङ                  आठराई त्रिबेणी                                       वार्ड न. –५ चाँगे         सदस्य
७३     विमला लिम्बु                        आठराई त्रिबेणी                                        वार्ड न. –५ चाँगे         सदस्य
७४    सन्तोस आङवुहाङ               आठराई त्रिबेणी                                        वार्ड न. –५ चाँगे         सदस्य
७५    राज कुमार आङबोहाङ        आठराई त्रिबेणी                                        वार्ड न. –५ चाँगे        सदस्य
७६     दिपेन आङबोहाङ               आठराई त्रिबेणी                                        वार्ड न. –५ चाँगे        सदस्य
७७     सुनिल घिमिरे                       आठराई त्रिबेणी                                        वार्ड न. –५ चाँगे        सदस्य